Gespreksleiding

Gespreksleiding

Monologe bijeenkomsten zijn saai en inefficiënt. Het publiek dwaalt af en de tijd kruipt voorbij. Devotion Training zorgt voor interactie waardoor de deelnemers hoofdrolspelers worden en bijeenkomsten levendig zijn. Door te werken met prikkelende werkvormen krijgt iedereen de kans om zich uit te spreken.

Voorbeelden van bijeenkomsten:

  • Op een internationale conferentie in Wenen gaven twintig ministers en 150 andere genodigden hun mening over het energievraagstuk in Afrika.
  • In een dynamische bijeenkomst met toenmalig minister Van der Laan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken kregen 120 bewoners van de Haagse Schilderswijk de mogelijkheid om hun hart te luchten.
  • Meerdere bijeenkomsten over het technische onderwerp “Corporate Reporting” zijn interactief en levendig geworden.
  • In samenwerking met VNG en VWS werden 64 bijeenkomsten over de centralisatie van de AWBZ vormgegeven. Hierbij gingen VWS, staatssecretaris van Rijn en minister Veldhuizen van Zanten in gesprek met gemeenten en zorgprofessionals.
  • In theater Diligentia in Den Haag vierde ‘Europa Decentraal’ haar lustrum. Er waren bekende sprekers, een kennisquiz en veel interactie.

Gespreksleiding met Devotion? Neem gerust contact met ons op!